Съдова хирургия

ДКЦ неоклиник разполага и с кабинет за диагностика, превенция и лечение в направление съдова хирургия. С професионализма на нашите лекари и съвременната ни апаратура успешно лекуваме всички артериални и венозни заболявания.

Д-р Димитър Николов

Д-р Димитър Николов е специалист съдов хирург в София. Извършва прегледи и съвременно лечение на артериални и венозни заболявания. ОБРАЗОВАНИЕЗавършва Медицински университет и има придобита специалност Съдова хирургия. КВАЛИФИКАЦИИ

Д-р Никола Колев

Д-р Никола Колев е специалист съдов хирург в София с над 8 години медицински опит. Интересите му са в областта на минимално инвазивните и хибридни техники в съдовата хирургия, оперативното и ендоваскуларното лечение при патология на сънните артерии и при заболявания на аортата (аортни резекции и...

Д-р Диляна Горчева

Д-р Диляна Горчева е специалист съдов хирург в София. Извършва съдово-хирургични прегледи, ехография на дълбока и повърхностна венозна система, артериален доплер. Специализира в областта на: оперативното и ендоваскуларното лечение при интра- и екстракраниална патология н...

Д-р Разия Мохсени

Д-р Разия Мохсени е специалист по обща и коремна хирургия и специализант по съдова хирургия с над 20 години медицински опит. Научните ѝ интереси са в сферата на: Лапароскопска хирургия на жлъчка и жлъчния канал, оперативни дейности в областта на коремна хи...