Нервни болести

Д-р Росен Икономов

Завършва медицина в МУ – София през 1987 г. с отличен успех. От 1987 до 1991 г. работи в Неврологично отделение на СКК – гр. Кюстендил като ординатор, а после и като завеждащ отделение. От 1991 г. е асист...

Д-р Блага Чонова

Д-р Блага Чонова е специалист невролог в София с над 40 години опит. Диагностицира и лекува пациенти със заболявания на централната, периферната и вегетативната нервна система. Д-р Чонова не преглежда деца. ОБРАЗОВАНИЕЗавършва Медицински университет София през...

Д-р Цветомила Колева

Д-р Цветомила Колева е специалист невролог в София с над 9 години медицински опит. Диагностицира и лекува пациенти със заболявания на централната, периферната и вегетативната нервна система. Д-р Колева не преглежда деца. Образование Завър...

Д-р Мирослав Алексовски

Завършил Медицински Университет Плевен, сдобива се със специализация „Неврология“ през 2010 г. . Допълнително през 2011 г. и 2012 г. добива специализация и за извършване на високоспециализирани изследвания – Електромиография (ЕМГ) и Електроенцефалогр...