Клинична aлергология

Д-р Диана Христова

Д-р Христова провежда и интерпретира кръвни тестове (молекулярна алергология) за алергии към дихателни и хранителни алергени, епикутанно тестуване за алергени в козметиката, имплантите,антибиотици,обезболяващи, неврологични и други лекарства, хаптени в храни. Образов...

Д-р Мария Иванова-Стоянова

Д-р Мария Иванова е специалист по вътрешни болести и алерголог в София. Извършва прегледи, алергологични тестове и лечение на пациенти с алергични заболявания. Снимка: Военномедицинска академия Образование

Д-р Пламен Петров

Д-р Пламен Петров е специалист алерголог в София. Извършва диагностика и лечение на уртикария, алергичен ринит, бронхиална астма, медикаментозна алергия, хранителна алергия, атопичен дерматит и др. Провежда кожно-алергично тестуване (кожно-алергични проби - КАП). Обр...