Кардиология

В ДКЦ Неоклиник диагностицираме широк обхват от кардиологични заболявания, за което спомага професионалният ни екип от лекари в тази област, както и високотехнологичната апаратура по последен европейски стандарт.

Д-р Ангел Терзиев

Д-р Ангел Терзиев е специалист кардиолог с над 9 години медицински опит. Извършва амбулаторна диагностика и лечение на широк спектър кардиологични заболявания - артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, синкопи (припадъци), клапни болести, сърдеч...

Д-р Гергана Маринова

Д-р Гергана Маринова е специалист кардиолог с над 7 години медицински опит. Извършва диагностика и лечение на кардиологични заболявания, артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност. Провежда ехокардиография, холтер ЕКГ монит...

Д-р Диана Данева

Д-р Диана Данева е специалист по вътрешни болести и кардиолог в София с над 30 години опит. Извършва диагностика и лечение на кардиологични заболявания. Д-р Данева не извършва ехокардиография и вело тест. Д-р Данева не преглежда деца. Образование З...

Д-р Марио Колесарски

Д-р Марио Колесарски е специалист кардиолог в София. Извършва амбулаторни прегледи, кардиологични консултации, профилактична дейност, консултации на пациенти с онкологични заболявания във връзка с провеждане оперативно лечение, химиотерапия и лъчетерапия. Прилага съвместно лечение с об...

Д-р Силвия Павлова

Д-р Силвия Павлова е специалист кардиолог в София с над 8 години медицински опит и интереси в областта на инвазивната кардиология. Извършва диагностика и лечение на кардиологични заболявания, холтер ЕКГ мониториране, електрокардиография (ЕКГ), ехокардиография (ЕхоКГ), стрес тест. Д-р П...

Д-р Цветелина Дамянова

Д-р Цветелина Дамянова е специалист вътрешни болести и кардиология в София с над 20 години опит. Извършва диагностика и лечение на кардиологични заболявания - исхемична болест на сърцето, артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, дислипидемия, определяне на сърдечно-съдов риск, р...