Хирургия

В ДКЦ Неоклиник предлагаме на своите пациенти и услуги в областта на хирургията, като специализираме предимно в по-рутинните за тази бласт на медицината процедури.

Д-р Георги Нончев

Д-р Георги Нончев е специалист хирург в София с над 29 години медицински опит. Интересите му са в областта на коремната, ендокринната и онкохирургията. Д-р Нончев не преглежда деца. Снимка: Военномедицинска академия

Д-р Илиян Георгиев

Д-р Илиян Георгиев е специалист неврохирург в София. Професионалните му интереси са в областта на краниалната и гръбначна хирургия, гръбначни манипулации под рентгенов и ехографски контрол, лечение на болка. Д-р Георгиев не преглежда деца. Образование

Доц. Константин Костов

Доц. Константин Костов, дм е специалист хирург в София с над 20 години медицински опит. Прилага пълен обем от хирургични умения в областта на спешна, лапароскопска и обща хирургия. Доц. Костов преглежда деца и работи с НЗОК. Образование Завършва Ме...

Д-р Момчил Кермедчиев

Д-р Момчил Кермедчиев е специалист хирург в София с над 10 години стаж в общата, коремната и лапароскопската хирургия. Извършва прегледи, консултации, диагностика и операции на пациенти с хирургични заболявания от различно естество, както и високоспециализирани консултации и съвети по...

Доц. Тодор Шамов

Доц. Тодор Шамов е специалист неврохирург в София с над 20 години опит и професионални интереси, насочени в следните области: интервенционално лечение на болката и минимално инвазивни гръбначни интервенции, микрохирургия на орбитата, микрохирургия на гръбначно-мозъчните тумори, невроон...