Анестезиология

Д-р Емилия Стоилова

Д-р Емилия Стоилова е магистър-лекар, завършила Медицински университет – София, със специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ през 2002 г. и има 20 – годишен опит в областта. Член е на Европейското дружество по Анестезиология и Реа...