За нас

Кои сме ние

Неоклиник е частно лечебно заведение за доболнична помощ, създадено със 100% български инвестиции. Нашата амбиция е да се превърнем в лидери и новатори в цялостния процес на диагностика, лечение и грижа за пациента. 

Висок професионализъм, модерна апаратура, човешко отношение са в основата на нашия успех.

Неоклиник работи по договор с НЗОК, както и със застрахователни компании в България и чужбина.

Световни стандарти в здравеопазването

Неоклиник  е лечебно заведение, което дава достъп на пациентите си до световните тенденции в диагностиката и терапията.

 

 

Нашите ценности

В центъра на всички наши усилия е пациентът.

Нашият екип е основата на нашия успех.

Ние вярваме, че любовта към това, което правим, е ключът към успеха

Наше задължение е да предложим на нашите пациенти най-добрата грижа, добро отношение и висок професионализъм.

Осезаемо повишено качество на здравната услуга е пътят, по който ще вървим.

При нас ще намерите топъл и сърдечен прием, съчетани с безкомпромисно високо ниво на обслужване, които сме убедени, че българският пациент бързо ще оцени.

 

Ние предлагаме

 • Отлична материална база; 
 • Висококвалифицирани специалисти в над 25 специалности;
 • Сектор за образна диагностика, с апаратура от последно поколение;
 • Модерна клинична лаборатория;
 • Сектор за еднодневна хирургия с операционна зала и 6 пациентски легла за краткосрочен престой;
 • Персонално отношение и подход към всеки пациент;
 • Он-лайн консултация и телеконферентна връзка в удобно за пациента време с водещи специалисти от България и чужбина;
 • Електронно пациентско досие с личен онлайн достъп;
 • Наличие на система за отдалечен достъп до индивидуалното пациентско досие от лекари от цял свят.

 

Рентгенови лаборанти

 • Альоша Ангелов Любенов
 • Ангел Милчов Спасов
 • Георги Стоянов Папочиев
 • Йордан Боянов Атанасов
 • Калина Николаева Павлова
 • Латинка Стоилова Стоилова

Клинична лаборатория

 • Диана Владимирова Лазарова – Медицински лаборантлаборан
 • Кръстина Тошкова Величкова – Клиничен лаборант
 • Камелия Стоянова - Клиничен лаборант

Биолози

 • Боряна Драганова Кирилова
 • Мария Здавкова Попова

Сестри

 • Елена Костадинова Динева
 • Ирина Любомирова Шопова
 • Лилия Велинова Николова
 • Мария Ламбева Крумова
 • Надие Мехмедова Пентова
 • Надя Владимирова Колесарска
 • Стефка Николаева Костова

Рехабилитатори

 • Калоян Крумов
 • Емилия Николова Иванова
 • Михаела Милчева Михайлова
 • Станислав Огнянов Петров

Администратори

 • Александър Иванов
 • Анна Иванова
 • Елена Стоилова
 • Любослава Любчова
 • Райна Димитрова
 • Силвия Георгиева
 • Христина Костадинова

Регистратори

 • Борис Янчев
 • Емилия Флорова
 • Жени Петрова
 • Виктория Змиярова
 • Десислава Христова
 • Йоана Султанова
 • Никола Манчев
 • Лусияна Прешелкова
 • Рая Христова

Санитари

 • Надка Панова
 • Стефка Ангелова
 • Треяна Асенова
 • Цветана Гандова
 • Юлия Василева

Портиери

 • Евгений Ненов
 • Пенчо Косев
 • Стоимен Сърбинов
 • Румен Спасов

Изпълнителен Директор

 • Йорданка Янакиева