Пакет Профилактика

ПКК+5 диференциално броене

СУЕ

Глюкоза

Урея

Креатинин

Калий

Натрий

Калций

Фосфор

Желязо

ЖСК

Пикочна киселина

АСАТ

АЛАТ

ГГТ

Липиден профил

Общ билирубин

Директен билирубин

Алкална фосфатаза

TSH

Цена: 126.50 65 лв.