Доц. Полина Митева-Шумналиева

Доц. Полина Митева-Шумналиева - специалист по Педиатрия и Детска нефрология.

 Тя е с над 30 години опит, професионалните й интереси са в областта на детската нефрология и диализа. Доц. Митева има повече от 130 научни публикации и участия в над 4 проучвания. Избрана е в проучването на Дарик радио за най-добрите лекари в България в областта на Детската нефрология. 

 Образование:   Завършва Медицински университет София през 1982 г. Има признати специалности по Педиатрия и Детска нефрология.   

Квалификации:

  • Специализация по Диализно лечение и бъбречна трансплантация - Лион, Париж.
  • Ехография на коремни органи в детска възраст.
  • Доплер в детска възраст
  • Член на Българска болнична асоциация и Български лекарски съюз.

Биография:

От 1984 г. след успешно издържан конкурсен изпит доц. Митева е назначена за младши асистент към Клиника по детска гастроентерология, а от 1990 г. в Детски диализен център, Клиника по детска нефрология към Специализирана болница за активно лечение по детски болести - София, където работи и до момента. Последователно е избирана за старши и главен асистент към Катедрата по педиатрия на Медицински университет София. От 2017 г. Доц. Митева е част от екипа на Медицински център Детско Здраве, а към момента и на ДКЦ Неоклиник София. Владее френски и руски език.