Д-р Явор Валянов

Др Валянов дава консултации по кардиохирургия и извършва малки коремни хирургични интервенции, които не налагат дългосрочен болничен престой.

  • Образование (университет, град, година, специализации)

1992г. Медицински университет Плевен

1998г.- Специализация Коремна Хирургия – I-ва хирургия УМБАЛ „Александровска“ София

2004г.- Придобива специалност по коремна хирургия

2013г.- Специализация Сърдечна хирургия- Клиника по кардиохирургия към МБАЛ- ХКБ- ЕАД- София

2016г.- Придобива специалност по кардиохирургия

 

  • Допълнителни квалификации (конгреси, сертификати, членства в професионални организации):

Защитава дисертационен труд  на тема: „Ендоскопски метод за вземане на венозен графт при пациенти подлежащи на аортокоронарен байпас“ за присъждане на научна и образователна степен „Доктор“