Д-р Владимир Стефанов

ВМА – София, Клиника по ендопротезиране и реконструктивна хирургия

Професионалните му интереси са насочени в областта на хирургията на колянната и тазобедрена стави и на спортната травматология и реконструктивна хирургия.

Завършва медицина в МУ – София през 2006 г. Част от медицинското си образование – 2001 – 2003 преминава в Медицински Университет – Виена, Австрия. От 2008 до 2009 г. започва специализация по ортопедия и травматология в III-та Травматологична клиника на УМБАЛСМ “Пирогов”. След 2009 г. продължава специализацията си в Клиника по артроскопска травматология на ВМА – София.  Придобива специалност по ортопедия и травматология през 2013 г. През 2016 година защитава дисертационен труд в областта на ендопротезирането на колянна става в Катедра по ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия на ВМА – София.

От 2016 г. до 2019 г. е председател на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология.

В рамките на професионалното си развитие посещава като участник и впоследствие като лектор редица курсове по артроскопска и реконструктивна хирургия на опорно-двигателния апарат. Участва в научни прояви като лектор в страната и чужбина.

Хоноруван преподавател към Медицинския факултет на Софийски университет.

Работи по индивидуален график за записване на часове на телефон: 0882411787.