Д-р Виолета Боянова

Д-р Виолета Боянова е специалист физиотерапевт в София. Извършва лечение на пациенти с заболявания на опорно-двигателния апарат, централна и периферна нервна система, ортопедични и неврологични заболявания.

Завършва Медицински университет Плевен през 1999г..Специалност по Физикална и Рехабилитационна медицина придобива през 2019г. в Германия. В периода от 2012 г. до 2020 г. работи в Рехабилитационни болници по ортопедия и травматология и ревматология в Германия. От 2020 година завежда отделението по Физикална и рехабилитационна медицина при УСБАЛО” Проф. Б.Бойчев „ гр. София.

Допълнителни квалификации:

- Двугодишен курс на обучение по мануалната медицина в Германия.

- Двугодишен курс на обучение по акупунктура в Германия. Курс по кинезиотейпинг.

- Участие в международни конгреси и семинари по специалността

- Член на Български лекарски съюз;