Д-р Снежина Лазова

Д-р Снежина Лазова е специалист педиатър в София с над 13 години опит. Професионалната й експериза обхваща, както общо педиатричната патология, така и диапазона от заболявания на дихателната система в детска възраст, с фокус върху бронхиална астма и атопия при деца, функционално изследване на дишането (спирометрия, тестове за бронхиална обратимост, бодиплетизмография), хронична влажна кашлица, дисфункционално дишане и различните форми на респираторни инфекции.

Образование:

Завършва Медицински университет София през 2008 г. Своите специалности Педиатрия и Детска пулмология и фтизиатрия придобива през 2013 г. и 2020 г. През 2017 г. защитава образователна и научна степен "доктор" с дисертационен труд на тема: “Клинично значение на функционалното изследване на дишането и атопичния статус при деца с астма”. Също през 2017 г. завършва магистратура “Здравен мениджмънт” в Медицински университет София, Факултет по обществено здраве, а през 2020 г. магистратура "Управление на клиничните изпитвания".

Квалификации:

  • Европейско свидетелство за извършването на спирометрия, Интерпретация на тестване на белодробна функция, Референтни стойности на теста за детска белодробна функция, Плетизмография на тялото;
  • Член на Български лекарски съюз, Българска педиатрична асоциация, Асоциация по детска пневмология, Българско дружество по белодробни болести, Европейско респираторно дружество, Европейска асоциация по алергия и клинична имунология;
  • Участие в национални и международни конгреси и семинари по специалността.

Биография:

След своето дипломиране д-р Лазова започва работа като специализант в Клиника по педиатрия на МБАЛ Токуда София. От 2011 г. до 2018 г. работи в Клиника по педиатрия на УМБАЛ Александровска, където заема последователно длъжностите на редовен, задочен докторант, лекар-ординатор, специализант по детска пневмология и фтизиатрия и хоноруван преподавател към Катедра по педиатрия на МУ София. От 2018 г. до момента е част от екипа на Отделение по педиатрия към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" София. От 2019 г. работи и в МЦ Инспиро, а към момента и в ДКЦ Неоклиник. Владее английски и гръцки език.