Д-р Румен Богданов

  • Професионален път

-През 1995 г. д-р Р. Богданов завършва пълния курс по медицина в Медицински университет – София.

-През 1996 г. в Диабетен център „Св. Лука“, София, е открит кабинет по диабетно стъпало, който дава старт на професионалното му развитие в областта на диабетното стъпало.

-През 1998 г. специализира по проблемите на профилактиката и лечението на усложнено диабетно стъпало в King’s College Hospital, Лондон, Обединено кралство.

-През 2000 г. открива и ръководи първия и единствен в България Център за профилактика и лечение на диабетно стъпало със седалище в София.

Д-р Богданов е разработил собствена програма за профилактика, диагностика и лечение на усложнено диабетно стъпало.

 

  • Членства в организации

-Член на Управителния съвет на Форум „Диабет“ – Софийско обединено диабетно сдружение (1999 – 2009);

-Председател на Българската асоциация за профилактика и лечение на диабетно стъпало (2002 – 2010);

-Член на Контролния съвет на Българската асоциация „Диабет“ (БАдиабет) и на комисията по медицинските въпроси (от 2012 г. До 2020 г.);

-Член на Управителния съвет на Българската асоциация за лечение на рани (2001 – 2002);

-Консултант в център по протезиране „Алегро“ (от 2010 г. до днес);

-Редовен участник в срещите на Работната група за изучаване на диабетното стъпало към Европейската Диабетна Асоциация ( от 2004 г. до днес).