Д-р Росен Икономов

Завършва медицина в МУ – София през 1987 г. с отличен успех.

От 1987 до 1991 г. работи в Неврологично отделение на СКК – гр. Кюстендил като ординатор, а после и като завеждащ отделение.

От 1991 г. е асистент в Неврологична клиника на Медицинския институт на МВР, а от 1998 г. до 2012 г. е  главен асистент в същата клиника. Оглавява отделението по нервни болести на УМБАЛ Софиямед от създаването й (2012 г.).

От 1992 г. има призната специалност „Нервни болести“, през 2004 г. успешно защитава дисертация и получава образователна степен „доктор по медицина“.

От 2014 г. е магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт. Завършва курсове за следдипломна квалификация по отоневрология, евокирани потенциали и диагностика и лечение на множествена склероза.

От 2010 г. има сертификат по отоневрология, а от 2014 г. по електромиография. Специализира в областта на неврологията и отоневрологията в Германия, Франция и Испания. Дългогодишен преподавател на студенти по медицина и кинезитерапия и специализанти по нервни болести. Има 98 публикации и научни съобщения у нас и в чужбина. Член е на редакционната колегия на сп. „Медицински преглед“, на Българското дружество по неврология, Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, на Европейската Академия по Отология и Невроотология. Участва като изследовател и главен изследовател в 30 клинични проучвания в областта на неврологията.

През 2015, 2016 и 2017 г. е избиран от читателите на в. 24 часа за „Лекар, на когото българите вярват“.