Д-р Ралица Йорданова

Асистент към Катедрата по Инфекциозни болести, Паразитология и Тропическа медицина към Медицински университет-София.

През 2007 г. завършва Медицински университет-София, Медицински факултет.