Д-р Пламен Димитров

Месторабота:

УМБАЛ ”Александровска” - Клиника по урология

Началник на Операционен блок

  • Образование (университет, град, година, специализации)

2002г. - завършва висшето си образование в МУ София

2006г. - професионална квалификация по Здравен мениджмънт към УНСС

2008 г. – асистент към Катедрата по урология на МУ - София

2009г. - призната специалност по урология

2016 г. - образователна и научна степен “Доктор”

2016 г. – главен асистент към Катедрата по урология на МУ – Софи

  • Допълнителни квалификации (конгреси, сертификати, членства в професионални организации):

Членство в професионални организации:

-              Българско Урологично Дружество

-              Европейска Асоциация по Урология

-              Главен секретар на списание УРОНЕТ  – официален печатен орган на Българското Урологично Дружество