Д-р Нина Вълчинова

  • Завършва Медицински университет Плевен през 1990 г. Придобива специалност по:
  • 1) Детски болести /1998 г./  
  • 2) Спешна медицина /2007 г./
  • Член на Български лекарски съюз; Националното сдружение на педиатрите от извънболничната помощ
  • Многократни участия в конгреси по педиатрия, токсикология, спешна медицина и др.
  • Професионалният си път започва в МБАЛ Бяла Слатина, където работи като педиатър и ординатор в Детско отделение в продължителност от 10 години. От 2000г. до 2005г. – педиатър в Център за спешна медицинска помощ , София-град. От 2005г. до 2012г. работи като ординатор в Клиника по токсикология на УМБАЛСМ Н.И.Пирогов. Към момента практикува в обособен педиатричен кабинет и ДКЦ Неоклиник.