Д-р Мирослав Алексовски

Завършил Медицински Университет Плевен, сдобива се със специализация „Невропатия“  през 2010г. . Допълнително през 2011г и 2012г добива специализация и за извършване на високоспециализирани изследвания – Електромиография ( ЕМГ) и Електроенцефалография (ЕЕГ). Към момента работи в ДКЦ Неоклиник ,където извършва консултативни прегледи и провежда ЕМГ , ЕЕГ и Доплерова сонография на каротиди.