Д-р Марчела Колева

Д-р Марчела Колева е специалист по лекарствено лечение на солидни тумори с над 25 годишен опит. Специализирала е във водещите институти по Онкология на: България, Австрия, Испания, Обединеното кралство, има редица участия в международни срещи касаещи лекарствено лечение на раковите заболявания.

Активно участва в международни и национални проекти за изпитване на нови медикаменти и подходи за лечение на туморите като главен изследовател.

Съавтор и изпълнител е на национално призната и практикувана програма за рехабилитация на пациенти с тумори на млечната жлеза „Виктория“.

Членува в редица уважавани професионални организации като:

Българска Асоциация по Медицинска Онкология – член на управителен съвет;

Българско Онкологично Научно Дружество;

Клуб „Млад Онколог“ – основател и председател на етична комисия;

Сдружение по Интервенционална Онкология – председател на управителен съвет;

Пълен член на Европейска Асоциация по Медицинска Онкология /ESMO/;

Пълен член на Американска Асоциация по Клинична Онкология /ASCO/.

Има редица научни статии, участия в монографии и ръководства насочени към системно лечение на солидни тумори. Един от основателите на системно преподаване на Медицинска онкология в хорариум на студенти по медицина към ВМА София.