Д-р Кремена Петкова

Д-р Кремена Петкова е специалист уролог в София с над 12 години медицински опит. Научните ѝ интереси са в областта на ендоурологията и минимално инвазивното лечение на уролитиазата.
ОБРАЗОВАНИЕ
Завършва Медицински университет София през 2008 г. Своята специалност Урология придобива през 2015 г. През 2014 г. защитава дисертационен труд на тема: Ендоскопска комбинирана интраренална хирургия при лечение на усложнени форми на уролитиаза и придобива образователна и научна степен "доктор".

КВАЛИФИКАЦИИ
- Съавтор и автор е на над 30 публикации в български и международни научни издания;
- Има над 50 участия с презентации на национални и международни научни форуми;
- Член на Европейска асоциация по урология, Американска асоциация по урология, Международен алианс по уролитиаза и редакционна колегия на списание Ендоурология и минимално инвазивна хирургия;
- Присъединен член на Секцията по уролитиаза на Европейската урологична асоциация.

БИОГРАФИЯ
От 2009 г. д-р Петкова работи като асистент, а от 2015 г. - като главен асистент в катедра Урология и нефрология на Военномедицинска академия София. От 2017 г. е част от екипа специалисти на ДКЦ Неоклиник София.