Д-р Иво Стоянов

Завършва медицина в Софийският университет „Св. Климент Охридски“ през 2014г. и започва работа като лекар-ординатор в I-ва хуриргия на Пета МБАЛ гр. София. От 2015 г специализира Ортопедия и травматология в IV-та клиника на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

През 2020 придобива специалност по Ортопедия и травматология.

Професионалните му интереси са насочени в областта на обща травматология, мекотъканни увреди на опорно-двигателния апарат.

  • Членува в:

Български лекарски съюз

Българската Ортопедично-Травматологична Асоциация  /БОТА/

  • Допълнителни квалификации (конгреси, сертификати, членства в професионални организации):

Курс за ехографско изследване на стави при деца по метода на Граф