Д-р Ивета Иванова

Професионалния си път започва през 1984 г. в ”СБР-НК” ЕАД, филиал гр. Момин проход – санаториум за възрастни. Впоследствие работи в 28 ДКЦ-София, лекар в унг кабинет, ДКЦ 5 /Студентска поликлиника/ - София като лекар специалист в унг кабинет ,,ДКЦ София мед”- София и като лекар, специалист в унг кабинет, МДЦ Кристал-София.

Д-р Ивета Иванова специализира в Медицински университет-гр. София, Департамент Оториноларингология. Има завършени курсове по детска оториноларингология - 1997г., аудиометрия - 2000 г., индивидуално обучение на тема “Ултразвукова диагностика на околоносните кухини” - 2001 г., курс „Изследване на гласа в норма и патология. Гласова рехабилитация при гласови нарушения”-2005 г. - Департамент по Оториноларингология.

Д-р Ивета  Иванова членува в Сдружение по Оториноларингология, Български лекарски съюз.

Има многогодишен опит при работа с деца, фониатрични консултации на певци и други гласоворечеви професии, работа с аудиометър и тимпанометър за изследване на слуха и ултрасонограф за изследване и диагностика на заболяванията на околоносните кухини.

Д-р Ивета Иванова завършва медицина през 1984 г. в Медицински университет - гр. София. Има специалност/и по Ушно-носно – гърлени болести от 1.01.1990 г.