Д-р Гергана Гоцева

Професионалната си път започва в гр. Банкя, където работи като интернист. В последствие Д-р Гоцева работи в болница „Лозенец“, след това в Окръжна болница. Понастоящем заема позицията на Ендокринолог в ДКЦ „Софиямед“.

Д-р Гоцева членува в БДЕ. Тя е взела участие в множество научни симпозиуми и конгреси в страната и в чужбина.

Д-р Гергана Гоцева завършва медицина през 1995 г. във Медицинска Академия гр.София. След това придобива специалност по Вътрешни болести и Ендокринология.