Д-р Евгени Стоянов

Д-р Евгени Стоянов е специалист по образна диагностика и мамолог в София с над 20 години опит. Извършва мамологични изследвания (ехомамографии и мамографии), ехографии на коремни органи, щитовидна жлеза, шия, простата и повърхностни структури.

Завършва Медицински Университет – София през 1995г. и има придобита специалност Образна диагностика.

 Последователно работи – 2 год. като интернист в Общинска болница, гр. Трън, 3 год. като лекар-ординатор в Спешно отделение на УМБАЛ „Св. Анна“-София АД. В периода 2001-2010 г. работи в Клиника по образна диагностика на УМБАЛ „Св. Анна“-София АД. В този период заема

длъжностите лекар-ординатор, старши-ординатор, зам. началник клиника и началник клиника по образна диагностика. От 2010г. до момента, д-р Стоянов е началник сектор Образна диагностика на Медицински комплекс  "Полимед"  София. Понастоящем е част и от екипа специалисти на ДКЦ "Неоклиник" София. Владее английски и руски език.

Квалификации:

- Специалност „Образна диагностика“ от 2007 г.

- Завършил е квалификационни курсове по мамология, ехография на коремни органи и повърхностни структури, компютърна томография, магнитнорезонансна томография, образна диагностика на стомашно-чревния тракт, спешна образна диагностика и др.

- Член е на Българския лекарски съюз.