Д-р Елизабета Матеева

Професионалния си път започва през 1979 г. в СЛПЗ с Дивотино - зав. СЛПЗ. Впоследствие работи в очно отделение гр. Перник- офталмолог, спортен лекар - д-во „Левски- Спартак” гр. София, очен лекар в 3-та поликлиника гр. София, член на специализирана очна ТЕЛК – гр. София, председател на специализирана очна ТЕЛК – гр. София, председател на специализиран с-в по очни болести в Националната Екпертна Лекарска Комисия-София, офталмолог в” Дженерали- Закрила” – София, офталмолог в медицински център "Евромедик” към Евроинс гр. София.

Д-р Матеева има завършен курс индивидуално обучение в очна клиника на МА София, експертиза на очните болести в Националната експертна лекарска комисия-София.

Д-р Матеева членува в БЛС и Софийско офталмологично дружество.

Д-р Елизабета Матеева завършва медицина през 1979 г. в Медицинска академия- София, Медицински факултет. Има специалност по очни болести.