Д-р Диана Данева

Д-р Данева започва професионалния си път през 1980 до 1983 г. като участъков терапевт в Окръжна болница в град Кюстендил.

В последствие от 1983 до 1986 г. работи като лекар-ординатор в РНПИСМП „Пирогов“,

1986- 1990 г. – Завеждащ кабинет в Първа клинична болница „Д-р К. Хавезов“,

1990- 1994 г. – Асистент по кардиология във ВМА - Клинична база „Лозенец“,

1994- 1997 г. – Ст. асистент в кардиологично о-ние на ВМА - Кл. б-ца „Лозенец“,

1997-2012 г. – Лекар ординатор в кардиологично отделение в Болница „Лозенец“,

2012- 2016 г. – Началник отделение за интензивно кардиологично лечение в Университетска болница „Лозенец“ – София.

Понастоящем заема и длъжността Кардиолог в МЦ СИП „Неоклиник“ ЕАД – София.

Д-р Диана Данева завършва медицина през 1980 г. Взима специалност по Вътрешни болести през 1986г. и след това през 1991г. придобива и специалност по Кардиология.