Д-р Деница Димитрова

Д-р Деница Димитрова, дм е специалист пулмолог в София с над 10 години опит. Притежава клиничен опит в областта на бронхообструктивните, неопластични, съдови и възпалителни заболявания на белите дробове. Провежда профилактика, диагностика и лечение на остри и хронични белодробни болести. Д-р Димитрова работи само с възрастни пациенти и не преглежда деца.

  Образование:  Завършва Медицински факултет към Тракийски университет в гр.Стара Загора през 2012 г. Своята специалност Пневмология и фтизиатрия придобива през 2018 г. в Медицински университет - София. През 2020 г. придобива научна и образователна степен "доктор" след защита на дисертационен труд на тема: Фенотипизиране на бронхиална астма.

Квалификации:

  • Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по белодробни болести, Европейско респираторно дружество, Европейска академия по алергия и клинична имунология и Американско торакално дружество;
  • Квалификация за провеждане и интерпретация на функционално изследване на дишането и полисомнография;
  • Квалификация за провеждане на фибробронхоскопия;
  • Редовно участие в национални и международни конгреси и семинари по специалността;

Биография:

След своето дипломиране д-р Димитрова започва специализацията си в отделение по интензивно лечение на пациенти с белодробни заболявания към МБАЛББ "Св. София". Своята специалност Пневмология и фтизиатрия придобива през 2018 г. в Медицински университет - София. Развива амбулаторна практика в МЦ по Белодробни болести до 2020 г. От 2020 г. лекува пациенти с COVID-19-асоциирана пневмония. От м.11.2022 г. работи в бронхологично отделение на УМБАЛ "Св.Ив.Рилски". Главен асистент е към Медицински университет София. Част е от екипа специалисти на ДКЦ Неоклиник. Владее английски и немски език.