Д-р Цветелина Дамянова

Професионалния си път започва през 1993 година в УМБАЛ ”Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив. В последствие от 2006-2009г. работи като Кардиолог към Болница „Токуда“-София. В периода 2010-2014г. работи като Инвазивен Кардиолог към Университетската многопрофилна болница за активно лечение УМБАЛ „Света Екатерина“- София. От 2014 до 2015 г. като Кардиолог към МБАЛ "Доверие“.

Д-р  Дамянова има множество сертификати в областта на Инвазивната Кардиология. Тя членува в ESC, EAPCI, БДК и Българско Дружество по Инвазивна Кардиология.

Понастоящем заема длъжността Кардиолог в ДКЦ Неоклиник гр. София.

Д-р Цветелина Дамянова завършва медицина през 1998 г. в Медицински университет гр.Пловдив. Има специалности по Вътрешни болести, Кардиология и Инвазивна Кардиология.