Д-р Цеко Петков

Професионалния си път започва през 1987 година в ВМА гр. София „Катедра по урология“, където понастоящем е началник на отделение по Ендоурология. Д-р Петков е специализирал в Германия, Англия и Италия.

Работи като консултант в ДКЦ Неоклиник гр. София.

Д-р Петков членува в Европейската асоциация по урология и Българското урологично дружество.

Д-р Цеко Петков д.м. завършва медицина през 1983 година в Медицинска Академия гр. София. Има специалност по Урология.